Rijkswaterstaat

Martinus Nijhoffbrug over de Waal bij Zaltbommel. Foto: Harry van Reeken

Het is droog, maar geen sprake van watertekort

Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders houden de vinger aan de pols vanwege het aanhoudende mooie weer. Vanwege het vroege voorjaar is de vraag naar water dit jaar eerder op gang gekomen, terwijl de aanvoer vanuit de rivieren lager is dan gemiddeld. Op dit moment is er voldoende water beschikbaar in de Rijn en Maas om aan de watervraag te kunnen voldoen. In een aantal hoger gelegen delen van Nederland is het door een gebrek aan neerslag wel droger dan normaal.

Persoon, op de rug gezien, kijkt naar drie sleephopperzuigers die op zee het zand in een boog op de vooroever spuiten

Eerste zand voor laatste Zwakke Schakel

De aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis werkt tot eind 2015 hard aan het versterken van de kust ter hoogte van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Met de sleephopperzuigers brengen ze ruim 30 miljoen m3 zand aan. Met dit zand maken ze een sterke vooroever onder water, duinen en een strand.

wegwerkzaamheden

Grootschalige werkzaamheden weer van start

Het wegwerkzaamhedenseizoen gaat weer beginnen. Weggebruikers kunnen meer verkeershinder ondervinden doordat Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid weer volop en grootschalig aan de snelwegen werkt. Ga daarom voorbereid op weg!

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de situatie op de Nederlandse snelwegen of vaarwegen? Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. U kunt ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of ons contactformulier invullen.